Hem

Den svenska provinsen

av Order of Port Royal

The Swedish Province of The Order of Port Royal

Lyssna, min son, till Mästarens undervisning och böj ditt hjärtas öra; tag villigt emot en god faders förmaning och fullfölj den i handling.Den helige Benedictus (ur Regelns prolog)


Order of Port Royal är en ekumenisk Cisterciensorden. Moderklostret S:t Severin är beläget strax utanför Kaufbeuren i tyska Bayern med utsikt över Alperna.


Den svenska provinsen upprättades 2017 vilket innebär att Sverige på nytt har närvaro av Cistercienser.


Samtidigt med provinsen inrättades ett Priorat av Orden i Sverige med säte i Karlskrona.

Priorat S:t Stephanus är Provinsens fysiska, administrativa och sakramentala mitt.


Vi följer, likt alla Benediktiner och Cistercienser, den helige Benedictus regel från 500-talet.

 

Upptagen i Orden (i den svenska provinsen) kan man bli antingen som munk, regularoblat eller oblat.

Att tillhöra en klosterorden

Oavsett du har ett kall att avlägga klosterlöften och bli munk eller vill bli medlem som lekman (oblat), ger regeln stöd i livet och din kristna tro kan mogna och fördjupas.

Ora, Lege et Labora.

Läs mer om Ordens historia, organisation och arbete här.

För att komma i kontakt med Orden i Sverige eller Tyskland hittar du alla uppgifter här.

Vad innebär det att vara lekmannamedlem i en klosterorden?

En levnadsregel ger frihet

Det kan låta motsägelsefullt, att strukturen kan ge frihet. Men regeln gör det möjligt att sortera bort det oviktiga. Tänk på orkestern:

- säker improvisation kräver ett partitur som grund.


www.port-royal.se

facebook.com/oprsweden


© Alla rättigheter: Order of Port Royal